Hotmelt tanksystem

 
HM12 Hotmelt tanksystem  
5 Liter tankkapacitet
Model  HM12 är ett system med en enda slang slut, avsedd för små till medelstora volymer dos av material med viskositet upp till 20.000 CPS. En analog styrning temperaturinställning på tanken, slang och applikatorn, motorvarvtal och funktioner. HM12 kan välja upp till sju temperaturintervall av tank. Slang och applikator.
HM12 kan inte användas i automatiserade system såsom en robot.
HM14 Hotmelt tanksystem  
7 liter tankkapacitet
Model  HM14 har två material utgångar och kan kanalisera, materialflöden från antingen en eller två slang.
HM14 är avsedd för medelstora till stora volymer dosering av material med viskositet upp till 30.000 cps.
Temperaturinställning, kontroller och funktioner väljs med hjälp av internationellt orienterade grafiska touch-pad.
HM34 Hotmelt tanksystem  
16 liter tankkapacitet
Model HM34 material har fyra utgångar och kan kanalisera materialflöden från ett och upp till fyra slangar.
HM34 är utfornad för stora volymer dosering av material med viskositet upp till 30.000 CPS.
Temperaturinställning, kontroller och funktioner väljs med hjälp av internationellt orienterade grafiska touch-pad


 


Elitec